Vijesti 11.06.2024. Jelena Drobnjak

Zaključci provjere činjenica kampanje za izbor zastupnika u Europski parlament

Provjerene izjave u najvećoj su mjeri bile netočne, a samo četiri točne.

Vezano