Vijesti 06.05.2022. HUOJ

Hvala!

KOMferencija je završila, slegli su se dojmovi i vrijeme je da spomenemo sve bez kojih KOMferencija ne bi bila moguća. 

Vezano