Vijesti 26.03.2024. HUOJ

Suvremeni odnosi s javnošću traže stratešku komunikaciju i mjerenje ishoda

U završnicu izbora za nagrade Grand PRix HUOJ-a ušlo je 46 od 70 prijavljenih komunikacijskih projekata. Čak 14 finalista je u kategoriji Grand PRix za organizaciju i komunikaciju događanja

Vezano