Vijesti 15.01.2023. HUOJ

Strateško komuniciranje država

O važnosti imidža država u suvremenim međunarodnim odnosima te kako države komuniciraju na međunarodnoj pozornici.

Vezano