Carpe Diem

Carpe Diem pokazao se jednim od najzanimljivijih projekata Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Provodi se unatrag nekoliko godina te je interes članova u porastu.

Cilj projekta je članstvo udruge, sve redom stručnjake za odnose s javnošću, ali iz različitih sektora, upoznati s njihovim međusobnim radom u komunikacijskim odjelima i aktivnostima koje se uvelike razlikuju od jednih do drugih sustava. 
Na događanju Carpe Diem predstavlja se odjel komunikacija i odnosa s javnošću, njegova organizacija i aktivnosti službe za odnose s javnošću, organizacija različitih događanja, interna komunikacija, korporativno, krizno komuniciranje i/ili sve ono što domaćin smatra zanimljivim za druge članove HUOJ-a koji rade u drugačijem sustavu. Naglasak je na studije slučaja i razmjenu iskustava.
Nakon pitanja, rasprave i razmjene iskustava, domaćin Carpe Diema može, ako želi, sudionike  izravno upoznati  s organizacijom tvrtke, odnosno poslovnim procesima koje inače  nije moguće vidjeti te i na taj način doprinijeti kvaliteti projekta.

 

Ukoliko želite biti jedan od domaćina, za više informacija, slobodno nam se javite na: info@huoj.hr.

Vijesti