Vijesti 20.04.2024. HUOJ

PR-ovci političku komunikaciju u Hrvatskoj proglasili Antikomunikacijom 2023. godine

Na podjele u društvu, netoleranciju, međuljudske odnose i društvenu angažiranost građana utječu i političari svojim radom, ponašanjem, ali i komunikacijom.

Vezano