Vijesti 12.03.2024. HUOJ

Poziv na transparentnost angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi za izbore 2024.

Preporuka članovima HUOJ-a, komunikacijskim stručnjacima te kandidatima, strankama i nezavisnim listama

Vezano