Vijesti 02.04.2024. HUOJ

Poziv na raspravu - Kompetencije stručnjaka odnosa s javnošću po razinama

Pri razvoju i klasifikaciji kompetencija posebna pozornost bila je posvećena i specifičnostima hrvatskog tržišta i kontekstu u kojem se odvijaju odnosi s javnošću. Cilj je bio stvoriti standard koji će poslužiti kao okvir koji funkcionira u svim sektorima struke – javnom, civilnom i privatnom. 

Vezano