Vijesti 26.10.2023. Sud časti

Poziv na javnu raspravu - Hrvatski etički kodeks odnosa s javnošću

Uključite se u javnu raspravu te svojim prijedlozima i komentarima doprinesite kvalitetnom i boljem dokumentu etičkog kodeksa odnosa s javnošću. 
 

Vezano