Vijesti 23.04.2024. HUOJ

Marko Babić postumno proglašen Komunikatorom 2023. godine, a Dubravka Jusić primila Grand PRix HUOJ-a za razvoj struke odnosa s javnošću

Nagrade Grand PRix HUOJ-a osvojila su 23 komunikacijska projekta. Titulu Najbolje agencije 17. Grand PRixa ponijela je agencija 404.

Vezano