Vijesti 30.04.2020. HUOJ

Zoran Tomić dobio Grand PRix HUOJ-a za razvoj struke odnosa s javnošću

Prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru i autor više od deset knjiga o odnosima s javnošću, dobio je Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos struci.

Vezano