Vijesti 03.09.2021. HUOJ

Zadnji primjerci HUOJ-evih izdanja u prodaji

Bilo da se educirate o izradi i provedbi komunikacijskog plana, fokusirate na efikasnu komunikaciju prema vašim dionicima ili želite direktna iskustva najboljih političkih kampanja

Vezano