Vijesti 17.04.2021. HUOJ

Vilim Ribić - Antikomuikator godine 2020.

Nagrada Šipak godine dodjeljuje se od 2014. godine, i to lošim komunikacijskim praksama javnih osoba, koje su se svojim djelovanjem posebno istaknule u neprimjerenoj ili neprofesionalnoj komunikaciji koja šteti kvaliteti javnog dijaloga. 

Vezano