Vijesti 18.01.2021. HUOJ

Upoznajte članove Upravnog odbora

Krajem prosinca vodstvo udruge preuzeli su Mario Aunedi Medek, Marina Bolanča, Andrea Čović, Željka Martinović i Melita Pavlek. 

Vezano