Vijesti 20.05.2020. Sud časti

Transparentnost angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi za izbore za Hrvatski sabor 2020.

Preporuka članovima HUOJ-a, komunikacijskim stručnjacima te strankama, listama i kandidatima za transparentnost angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi za izbore za Hrvatski sabor 2020.

Vezano