Vijesti 04.05.2020. HUOJ

Tko su dobitnici nagrada Grand PRix 2019.?

Saznajte koji projekti su obilježili 2019. godinu i dobili priznanje stručnjaka, ali su i motivacija za dodatne napore, inovativnost i prezentaciju struke odnosa s javnošću i važnosti komunikacije u javnosti.

Vezano