Vijesti 23.10.2020. HUOJ

Savjeti stručnjaka za PR u krizi su još traženiji

Ovo je prilika za sve nas koji se bavimo PR-om jer se možemo nametnuti i pokazati snagu i važnost komunikacije.

Vezano