Vijesti 15.01.2021. HUOJ

Prijave za Grand PRix otvaraju se krajem siječnja

Nagrada se dodjeljuje u natjecateljskim kategorijama te u tri posebne: Komunikator godine, Antikomunikacija godine i Grand PRix za doprinos struci

Vezano