Vijesti 16.03.2021. Sud časti

Poziv na transparentnost angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi za lokalne izbore 2021.

Preporuka članovima Hrvatske udruge za odnose s javnošću, komunikacijskim stručnjacima te kandidatima, strankama i nezavisnim listama

Vezano