Vijesti 23.11.2021. HUOJ

Održana je radionica Organizacija poslovnog i diplomatskog događaja!

"Protokol je najbolji kad je nevidljiv." - Tina Tödtling 

Vezano