Vijesti 15.01.2021. Komunikacijski laboratorij

Nova PR agencija za korporativne komunikacije kompanije Nestlé Adriatic u Hrvatskoj

Komunikacijski laboratorij novi je komunikacijski partner za korporativne komunikacije koji se uklapa u dinamično poslovno i komunikacijsko okruženje u Hrvatskoj.

Vezano