Vijesti 06.11.2020. HUOJ

Panel rasprava: Ljudi su najvažniji - Uloga interne komunikacije u kriznim situacijama

Panel rasprava održat će se u srijedu, 11. studenoga u 15 sati putem aplikacije Zoom. 

Dostupan za pregledavanje na: https://bit.ly/3pBIqmW 

Vezano