Vijesti 11.11.2021. HUOJ

Javna rasprava o novom Statutu HUOJ-a otvorena do 28.11.

Na prijedlogu novog Statuta HUOJ-a je tijekom 2021. godine radila Radna skupina za izmjenu i dopunu Statuta, Upravni odbor i Nadzorni odbor te Sud časti. Sada pozivamo i vas da se uključite sa svojim komentarima i prijedlozima. 

Vezano