Vijesti 28.07.2021. HUOJ

Istraživanje - što Hrvati misle o budućnosti, čemu se nadaju, u što vjeruju i od čega strahuju

Suočeni smo s društveno važnim pitanjima vremena koje je obilježila velika nejednakost – stabilan rast prihoda kompanija, a sve manji rast produktivnosti kompanija i plaća zaposlenika; sve veći dug država, a sve manje održivih inovacija; sve veća eksploatacija prirodnih resursa, a sve veće negativne posljedice na živote milijardi ljudi.

Vezano