Vijesti 30.06.2021. HUOJ

Imenovani članovi Radne skupine za izradu Strateškog plana

Iza HUOJ-a su već dva i pol desetljeća intenzivnog rada na okupljanju kolega iz agencija, korporacija i javnog i državnog sektora, radu na edukaciji članova te izgradnji reputacije odnosa s javnošću. Zbog jačanja utjecaja udruge u javnosti i daljnjeg razvoja i djelovanja udruge pokazala se potreba za izradom strateškog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. 

Vezano