Vijesti 05.11.2019. HUOJ

Iako kritizirani od mnogih, influenceri su nova generacija javnih osoba

Od političara, preko utjecaja društvenih mreža do civilnog društva – kako se mijenjala definicija utjecaja?

Vezano