Vijesti 03.03.2020. HUOJ

Borba za bolje društvo i vapaj za radnicima – teme koje obilježavaju 13. Grand PRix HUOJ-a

Najviše komunikacijskih projekata u sklopu 13. izbora Grand PRix HUOJ-a prijavljeno je za kategoriju odnosa s javnošću u ustanovama, udrugama i nevladinim organizacijama. Velika trgovačka društva velike napore ulažu u brendiranje sebe kao poželjnog poslodavca.

Vezano