Kolumne 23.04.2020. EQUESTRIS

Koje komunikacijske poruke trgovačkih lanaca su potrošači najbolje prihvatili?

Pandemija koronavirusa naglo je globalno zakočila sve aspekte društva i poslovanja. U ovoj situaciji, kako u cijelome svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj, svaka je tvrtka, organizacija ili pojedinac izazovima u svojoj komunikaciji, interakciji te poslovnim i ostalim obvezama pristupila drugačije.

Vezano