Intervju 11.05.2020. HUOJ

Neli Angelova: Naš prvi zadatak bio je efikasno komunicirati u vremenima koja nitko do sada nije doživio

Neli Angelova voditeljica je komunikacija u kompaniji Nestlé za tržište Jugoistočne Europe koje obuhvaća Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Sloveniju, Kosovo, Bugarsku i Rumunjsku. 

Vezano