Intervju 28.01.2020. Dijana Vetturelli

Iris Stojko: Strategija komunikacije i kvalitetan menadžment reputacije trebaju biti jasno postavljeni

S Iris Stojko, direktoricom market menadžmenta sektora Allianza Hrvatska razgovarali smo o izazovima s kojima se susreće u poslovanju, utjecaju društvenih mreža i širenju digitalizacije.

Vezano