Vijesti 12.02.2024. HUOJ

Komuniciramo dobro i loše - tko su vaši kandidati za Komunikatora i Antikomunikaciju 2023?

Isticanje pozitivne komunikacije u gospodarskom i društvenom okruženju jedan je od ciljeva godišnje nagrade HUOJ-a, Grand PRix. 

Vezano