Vijesti 18.01.2023. HUOJ

Članovi HUOJ-a dobitnici PRO PR Globe Awards

Karla Labaš, Marina Bolanča Radunović, Davor Jakovac, Vlatka Vučić-Marasović dobitnici su PRO PR Globe Awards.

Vezano