Vijesti

Poziv na redovnu Skupštinu HUOJ-a, 8.12.2015. u 17:30

27.11.2015. HUOJ

Poštovani članovi i članice HUOJ-a,

na temelju čl. 55. Statuta i odluke Upravnog odbora od 26. studenog 2015. godine, sazivam redovnu sjednicu Skupštine HUOJ-a za utorak, 8. prosinca 2015. godine s početkom u 17:30, u dvorani Strasbourg, Europski dom, Jurišićeva 1/1, Zagreb.

Na skupštini je predviđeno usvajanje Plana rada HUOJ-a u 2016. godini i financijski plan za 2016. godinu, a koje smo obvezni usvojiti do 31. prosinca 2015. sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Napominjem da član udruge može glasovati na Skupštini i preko punomoćnika. Punomoć je potrebno ispuniti, i skeniranu poslati mailom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.vela@huoj.hr) i opunomoćeniku.

Nakon izbora članova Verifikacijske komisije Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Verifikacijske komisije predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
  2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 7. srpnja 2015.
  3. Plan rada HUOJ-a s financijskim planom za 2016.
  4. Razno.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

mr.sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ