Vijesti

Poziv na redovnu skupštinu HUOJ-a, 29. lipnja 2015. u Zagrebu

08.06.2015. HUOJ

Poštovani članovi i članice HUOJ-a,

Sukladno članku 48. Statuta Udruge sazivam redovnu skupštinu Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Skupština će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine s početkom u 17:30 sati, u dvorani Cres, Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

 
Na skupštini je predviđeno usvajanje novog Statuta i Pravilnika o izborima. Oba dokumenta prošla su javnu raspravu i oko njihovog prijedloga usuglasila su se sva 3 tijela HUOJ-a: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Budući da se radi o iznimno važnim dokumentima čije usvajanje Upravni odbor predlaže na skupštini, molim Vas da iskoristite Vaše člansko pravo i obvezu te sudjelujete u radu Skupštine Udruge.

Napominjem da član udruge može glasovati na Skupštini i preko punomoćnika. Punomoć koja se nalazi niže na ovoj stranici, potrebno je ispuniti i skeniranu poslati mailom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.vela@huoj.hr) i opunomoćeniku.
 
Nakon izbora članova Verifikacijske komisije Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Verifikacijske komisije predlažem sljedeći

Dnevni red:
 
1.           Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2.           Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 14. siječnja 2015
3.           Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a
4.           Izvješće predsjednice HUOJ-a o radu u 2014. godini
5.           Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2014.
6.           Izvješće o radu Suda časti u 2014.
7.           Financijsko izvješće HUOJ-a za 2014. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
8.           Plan rada HUOJ-a s financijskim planom za 2015.
9.           Izmjene i dopune Statuta Udruge
10.         Amandman Nadzornog odbora na čl.16 Pravilnika o izboru tijela HUOJ-a
11.         Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela Udruge
12.         Dodjela priznanja Komunikator godine prof.dr.sc. Viktoru Žmegaču
13.         Proglašenje počasnih članova HUOJ-a
14.         Dodjela HUOJ-evih certifikata CSOJ

 

Materijali za preuzimanje:

1. Obrazac za punomoć za Skupstinu 29.06.2015   / Novi obrazac za Skupstinu 07.07.2015.
2. Zapisnik sa Skupštine održane 14. siječnja 2015.
3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a
4. Izvješće predsjednice HUOJ-a o radu u 2014. godini
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2014
6. Izvješće o radu Suda časti u 2014
7. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2014
8. Mišljenje Nadzornog odbora o Financijskom izvješću za 2014. godinu
9. Plan rada HUOJ-a za 2015 
10. Financijski plan HUOJ-a za 2015
11. Izmjene i dopune Statuta Udruge
12. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela Udruge
13. Amandman NO na čl. 16 Pravilnika o izboru tijela HUOJ-a 

S poštovanjem,

mr. sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ
predsjednica
HUOJ