Vijesti

Poziv na redovnu Skupštinu HUOJ-a - 17. listopada 2013. u Opatiji

05.09.2013. HUOJ

Poštovane članice i članovi HUOJ-a,
u skladu s člankom 51. Statuta i člankom 2., stavkom 1. Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a pozivam vas na:

REDOVNU SKUPŠTINU
HRVATSKE UDRUGE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 
koja će se održati na 14. konferenciji HUOJ-a
u četvrtak 17. listopada 2013., s početkom u 15:40 sati,
u dvorani Mimoza, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta u Opatiji

Predviđen je sljedeći Dnevni red:

                            1.  Usvajanje zapisnika Skupštine održane 4. ožujka 2013.
                            2.  Usvajanje novog Etičkog kodeksa Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Budući da se radi o iznimno važnom dokumentu za našu Udrugu, molim Vas da iskoristite Vaše člansko
pravo i obvezu te sudjelujete u usvajanju Etičkog kodeksa Udruge.

Sukladno predviđenom i gore navedenom Dnevnom redu za redovnu Skupštinu HUOJ-a te nastavno na Odluku Upravnog odbora HUOJ-a izglasanu na 31. sjednici Upravnog odbora, dopuna dnevnog reda je sljedeća:

                           1.1. Izvanredno izvješće o radu HUOJ-a za 2013. s financijskim izvješćem za 2013.
                           1.2. Glasovanje o povjerenju predsjednici HUOJ-a Aleksandri Kolarić

Ovime napominjemo da Član Udruge može glasovati na Skupštini i preko potpisane punomoći odnosno preko punomoćnika koji će o svom statusu upozoriti Glavnu tajnicu Udruge te predsjedniku Verifikacijske komisije prije utvrđivanja skupštinskog kvoruma predati potpisanu specijalnu punomoć.
Ljubazno Vas molimo da, ukoliko nećete biti u mogućnosti nazočiti Skupštini, ispunite i potpišete obrazac punomoći te svoj glas pošaljete po punomoćniku.
Također molimo da zbog organizacijskih razloga o činjenici da ste nekog opunomoćili za glasovanje na Skupštini obavijestite mailom Glavnu tajnicu Udruge na info@huoj.hr
 
Materijale za Skupštinu možete preuzeti:

1.    Poziv na Skupštinu HUOJ-a (ovdje)

2.    Zapisnik izvještajne redovne Skupštine HUOJ-a održane 4. ožujka 2013. (ovdje)

3.    Prijedlog Etičkog kodeksa HUOJ-a (ovdje)

4.    Izvanredno izvješće o radu HUOJ-a za 2013. s financijskim izvješćem za 2013. (ovdje)

5.    Obrazac punomoći (ovdje).

 

S poštovanjem,

Aleksandra Kolarić, predsjednica