komunkacijska nagrada 

Aktivnosti Udruge : Grand PRix 06.02.2017

Nominacije za komunikatora godine - HGSS

Za prestižnu Grand PRix komunkacijsku nagradu u kategoriji Komunikatora godine, nominiran je i tim Hrvatske gorske službe spašavanja.
Aktivnosti Udruge : Grand PRix 03.02.2017

Nominacije za komunikatora godine - Marko Matijević

Za prestižnu Grand PRix komunkacijsku nagradu u kategoriji Komunikatora godine, nominiran je i Marko Matijević, pokretač portala srednja.hr.
Aktivnosti Udruge : Grand PRix 02.02.2017

Nominacije za komunikatora godine - Zdravko Marić

Za prestižnu Grand PRix komunkacijsku nagradu u kategoriji Komunikatora godine, nominiran je i Zdravko Marić, ministar financija.
Aktivnosti Udruge : Grand PRix 01.02.2017

Nominacije za komunikatora godine - Boris Jokić

Za prestižnu Grand PRix komunkacijsku nagradu u kategoriji Komunikatora godine, nominiran je i Boris Jokić, bivši voditelj kurikularne reforme.