Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

8. Konferencija HUOJ-a, Rovinj, 27. do 29. rujna 2007.

01.10.2007.

Dosad najveća 8. konferencija HUOJ-a održala se u Rovinju na Crvenom otoku i kupila je više od 280 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije te čak i Češke Republike. Zaključke konferencije možete pogledati u nastavku članka a fotografije s konferencije ovdje.

Rast broja stručnjaka u odnosima s javnošću te njihovo zanimanje za nove sadržaje, trendove u struci te međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava ove se godine odrazio i na vrlo visokoj posjećenosti godišnje konferencije.

Nakon prošlogodišnjih naglasaka na odnosima s javnošću i komunikacijama kao strateškom dijelu upravljačkog mehanizma i procesa u organizaciji, ove godine konferencija je bila posvećena središnjoj temi – konkurentnosti.  Organizacijska i osobna konkurentnost postaju preduvjeti uspjeha u svim društvenim i gospodarskim granama, na lokalnom ali i međunarodnom tržištu.

Tijekom konferencije, s različitih stajališta mogli smo čuti raznolika, ali i srodna razmišljanja o tome na koji  način komunikacije kao funkcija i sadržaj pokreću, podupiru i razvijaju konkurentnost. Važnost korporativnog upravljanja, discipline struke, etičkih načela, utjecaj novih medija, metoda i kanala na razvitak naše struke sigurno će na mnoge načine obilježiti buduća usmjerenja odnosa s javnošću, ali i specijalizacije unutar struke. Središnji događaji konferencije bile su rasprave s temom utjecaja komunikacija na konkurenciju u gospodarstvu te na međunarodnu političku konkurentnost države. Osnovni zaključci tih rasprava bili su da se konkurentnost prije svega stvara «iznutra», pažljivim strateškim planiranjem i pozicioniranjem, izgrađivanjem korporativne kulture ili stavova pojedinca, a tek onda njenim prijenosom na vanjski plan. Na gospodarskom okruglom stolu s nama su svoja iskustva podijelili ljudi koji su dovoljno rano prepoznali važnost komunikacije i koji je koriste kao jedno od važnijih sredstava u gradnji svog profesionalnog profila, ali i u vođenju svojih uspješnih tvrtki. Jednako tako, postavljen je i zaključak da međunarodna komunikacija države treba počivati na «internoj komunikaciji» te da slika koju o sebi želimo ostaviti u svijetu mora biti u suglasju sa slikom koja vlada na unutarnjem planu. Naposljetku, rasprave su se često vraćale na odnose između činjenica i percepcije koje mi, kao struka, moramo držati u zdravoj ravnoteži.

U godini kada se Hrvatska priprema za nove nacionalne izbore te u vremenu kada smo sve više zaokupljeni temama komunikacije u svjetlu pristupa Europskoj uniji, izlaganje Jamesa Rubina istaknulo je izazove s kojima se komunikacijski može susresti jedna država u raznim vremenima te kako na pravi način odgovoriti na njih, popraviti svoje greške i prebroditi krize imidža države na međunarodnom planu.

Iz sadržaja ove konferencije mogu se izdvojiti sljedeće smjernice za rad HUOJa u sljedećih godinu dana:   

  • Nastaviti s radom na stručnom strukturiranju Udruge, njenom pozicioniranju u poslovnom, političkom i društvenom životu Hrvatske, ponajprije kroz umrežavanje i prisutnost HUOJa na važnim forumima
  • Nastaviti s radom na edukaciji stručnjaka u odnosima s javnošću ali i promicati potrebu da se osim u užoj struci obrazuju i stječu znanja iz upravljanja
  • Pojačati rad resornih sekcija unutar Udruge te se usmjeriti na specifične potrebe svakog pojedinog segmenta kako bi im bila ukazana dužna pažnja i ispunjene njihove potrebe i očekivanja. Istovremeno, treba ohrabriti i potaknuti stručnjake da aktivnije sudjeluju u radu Udruge.
  • Promicati komunikacije kao pokretač osobne i organizacijske konkurentnosti
  • Više informirati i educirati struku o prirodi novih medija i metoda komunikacije, kao i o propisanim i nepisanim pravilima i etičkim načelima kojima bi se trebala voditi naša struka

Snimke predavanja i rasprava te prezentacije možete pogledati klikom na naslov.

- „Odnosi s javnošću kao meka moć: ekonomija, politika i odnosi s javnošću“ - prof. dr. sc. Dejan Verčič, Pristop i Sveučilište u Ljubljani - SNIMKA

- Clear Voices: Influence and Credibility in the Digital Revolution, David Henderson, SAD - PREZENTACIJA
 

- „Povjerenje kao imperativ korporativnog upravljanja“ - Leonardo Peklar, Socius Consulting, Slovenija- SNIMKA

- Leonardo Peklar- prezentacija

- “PR in Tourism Industry“ - dr. Hans P. Danuser, predsjednik turističke zajednice St.  Moritza - SNIMKA

- Diskusija - komunikacija za povećanje konkurentnosti u gospodarstvu. Sudionici: Leonardo Peklar, Socius Consulting; Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane; Miodrag Šajatović, gl. urednik Lider; Mladen Vedriš, Sonder; Boris Nemšić, Telekom Austria. Moderator: Drenislav Žekić, Podravka - SNIMKA

- “Role of communication in achieving foreign policy goals“ James Rubin, vanjsko  politički komentator i bivši pomoćnik državne tajnice SAD za  odnose s javnošću - SNIMKA

- Rasprava „Komunikacija Hrvatske na međunarodnom planu“. Sudionici: prof. dr. Mate Granić, lobist; prof. dr. Ivan Šiber, Fakultet političkih znanosti Zagreb; Dragan Močević PR udruženje RS; Edvin Jurin Mccann Ericksson. Moderatori: Božo Skoko, FPZ i Darija Mateljak Bartulin, Hauska i Partner - SNIMKA

Prezentacije pobjedničkih studija slučaja s Grand PRix-a 2007. godišnje nagrade HUOJ-a za  najbolja ostvarenja u struci:

Radionica - Word of Mouth Marketing - Agencija Integralni marketing i komunikacije