Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

7. Konferencija HUOJ-a, Dubrovnik, 21. do 23. rujna 2006.

26.09.2006.

Kolegice i kolege koji nisu mogli biti s nama u Dubrovniku na našoj 7. konferenciji o odnosima s javnošću HUOJ-a - eto prilike da putem video snimki vidite što se tamo na predavanjima i radionicama moglo vidjeti i čuti. Kliknite na naslov u popisu u dodatku članka i pogledajte ili snimite na svoja računala snimke predavanja/radionica. Želite li pak pogledati samo prezentacije predavača i voditelja radionica možete ih pogledati ovdje.

Hvala kolegama iz tvrtke za multimediju Novena koji su obradili snimke i  VIPneta koji su ih postavili na svoj server!

Snimke predavanja i radionica 7. konferencije o odnosima s javnošću HUOJ-a, 21.-23. rujna 2006., Dubrovnik

„Strateško planiranje i upravljanje odnosima s javnošću – bezvremenska mudrost i suvremena praksa“ - Les Potter, predsjednik Les Potter Inc., SAD

„Kako odnosi s javnošću mogu pomoći u regeneraciji gradova i regija“– Tony Bradley, predsjednik Chartered Institute of Public Relations i Bradley O'Mahoney, Velika Britanija

„Trendovi u PR industriji u Europi i uloga CERP-a“– Margaretha Sjöberg, glavna tajnica Švedske udruge za odnose s javnošću i predsjednica CERP-a – Europske konfederacije za odnose s javnošću, Švedska

„Učinkovite komunikacijske strategije u kontekstu američke kulture i društva“- Gary Weaver, American University Washington, SAD

Okrugli stol  „Financijske komunikacije“– Jürgen Herres i Marc Drechsler, partneri Pleon, SR Njemačka; „Hrvatska iskustva“ - Erika Kašpar, T-HT; Nevenka Cerovsky, Atlantic Grupa; moderator Željko Kardum, Zagrebačka burza

„Medijski trening za trenere – nove metode i pristupi“ - Kristina Laco, Premisa 

„Kreiranje privrženosti zaposlenih i produktivnosti – uloga interne komunikcije u  poslovnom uspjehu“ Les Potter, predsjednik Les Potter Inc., SAD

Okrugli stol: „Doprinos komunikacije uspješnom poslovanju“; Vesna Škare Ožbolt, Sabor RH; Ivica Prlender, Dubrovačke ljetne igre; Andro Vlahušić, Bolnica Dubrovnik; Pave Župan Rusković, adriatica.net; Marjan Jurleka, Večernji list; Srećko Šimunović, Croatiaairlines; Dubravka Jusić, VIPnet, predsjednica HUOJ-a moderator Drenislav Žekić, Podravka  

Radionica 1: "Kojim putem do vizije tvrtke?" Dijana Kobas Dešković, Spona komunikacije

Radionica 2: „Upravljanje krizom u politici i/ili gospodarstvu - ima li razlike“ -  Krešimir Macan, Madison Consulting

Radionica 3: „Product PR i uloga PR-a u lansiranju novih proizvoda“– Olivera Međugorac, Nestlé Adriatic

Predavanje „Web portali u funkciji komunikacija“– Miroslav Benak, Perpetuum Mobile

Predstavljanje istraživanje odnosa s javnošću u lokalnoj/regionalnoj samoupravi "Kako to rade gradovi i županije“ A. Kolarić i dr., Sveučilište u Dubrovniku

Predavanje „Uprava, javnost i građani u tranziciji“ – dr. Neven Šimac, stručnjak za europske integracije („Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman - Zagreb"

OSNOVNI NAGLASCI S KONFERENCIJE

Struka odnosa s javnošću u Hrvatskoj ubrzano se razvija. Sve više se radi na edukaciji u struci, jačaju formalni segmenti obrazovanja, struka se profesionalizira u čemu i HUOJ ima svoju ulogu. Ovogodišnja konferencija bila je iznimno posjećena što ukazuje na povećanje zanimanja. Primjećuje se «pomlađivanje» u struci.

Trend zapošljavanja u struci ima odlike dinamičnog rasta. Međutim, još uvijek postoje razlike između tvrtki i organizacija. Sve je veći broj onih koji strateškim komunikacijama daju ulogu u upravljanju, imaju vrlo razvijene odjele i procese korporativnih komunikacija ili odnosa s javnošću. U dijelu organizacija još uvijek vlada razmjerno nerazumijevanje što su to u stvari strateške komunikacije. Ova činjenica ukazuje da je naša struka još uvijek u rastu i da se očekuje ekspanzija tržišta.

 

Ako komunikacije shvatimo nedjeljivim dijelom upravljačkog procesa institucije, onda je potrebno razviti standardizaciju, izvještavanje i druge parametre kojima bi se bolje mjerila vrijednost, važnost, utjecaj i financijska snaga komunikacijskog sektora. U Hrvatskoj se o pravom stanju u struci još uvijek tek nagađa. Premda je nakon tri godine ponovo napravljeno istraživanje o stanju struke ono je još uvijek nedovoljno da se precizno prepoznaju i klasificiraju problemi te da se na temelju stalnih pokazatelja može izraditi dobar strateški plan razvitka struke. Čuli smo zanimljiva izlaganja na koji je način povećan utjecaj komunikacija na poslovanje. Jedan od ciljeva HUOJa ubuduće bi trebao biti da prenese dobre prakse praćenja stanja struke koji postoje u EU i primijeni kriterije za vrednovanje važnosti i utjecaja struke.

 

Već se polako razvija svijest o tome da odnosi s javnošću da bi zadovoljili svoju ulogu strateškog partnera menadžmentu moraju svoje usmjerenje s odnosa s medijima pomaknuti na izravne odnose s interesno-utjecajnim skupinama. Kako je istaknula gospođa Sjoeberg, «mediji su kanal, a ne interesno-utjecajna skupina».

 

Upravo u tom svjetlu sve veći naglasak stavlja se na npr. odnose s investitorima, odnose sa zaposlenicima, odnose s lokalnom zajednicom, vladom i državnim organizacijama, odnose s nevladinim sektorom i druge. Ova konferencija je svojim sadržajem bila usmjerena na dizanje svijesti o strateškom pristupu, a HUOJ bi trebao sastavljati svoje edukativne programe upravo u skladu s tim temama.

 

Iz sadržaja ove konferencije slijede sljedeći realni ciljevi za rad HUOJa u sljedećih godinu dana:

 

§       Raditi na profiliranju Udruge, njenom pozicioniranju u poslovnom, političkom i društvenom životu Hrvatske, ponajprije kroz umrežavanje i prisutnost HUOJa na važnim forumima

 

§       Promicati komunikacije kao nedjeljivi dio poslovnog i upravljačkog procesa.

 

§       Kao strukovna Udruga podupirati i pomagati razvoj odjela za komunikacije, kao i poduprijeti njihovu edukaciju i profesionalizaciju - posebno u tijelima državne uprave te lokalne i regionalne samouprave, te u manje profitnim ili neprofitnim sektorima. Precizni cilj: u sljedećih godinu dana povećati broj odjela za odnose s javnošću i stručnjaka zaposlenih u sektoru lokalne i regionalne samouprave te ih umrežiti u jaču sekciju unutar HUOJa kako bi se potaknula njihova profesionalizacija.

 

§       Podupirati razvoj studija odnosa s javnošću, prije svega pri Fakultetu političkih znanosti i postojećim studijima, a istovremeno poticati sveučilišta da u programe drugih fakulteta ugrade sadržaje prilagođene njihovim specifičnim potrebama. Na taj način možemo izravno podizati svijest o važnosti komunikacija kod budućih stručnjaka

 

§       Ustanoviti sustav strukovne nagrade kako bi se dalo poticaj vrhunskim profesionalcima i potaknulo na ostvarenje dobrih rezultata u struci

 

 

Dubravka Jusić, predsjednica