Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

3. Konferencija HUOJ-a, Opatija, 22.-23. studeni 2002.

25.11.2002.

Prezentacije: 

  • Modeli odnosa s javnošću - Ana Tkalac, Ekonomski fakultet Zagreb
  • Integrated Communications - Case Study Reuters - Marcus Ferar Reuters
  • Zašto su odnosi s javnošću u našim krajevima nerazvijeni i što nam je činiti? - Dejan Verčič, Pristop, Slovenija
  • Modeli istraživanja reputacije - PULS
  • Kako novinari u Hrvatskoj koriste Internet - PULS
  • Obrazovanje za odnose s javnošću u Hrvatskoj - PR između znanosti i zanata - Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti Zagreb
  • Odnosi s javnošću u Vladi Nizozemske - Boris Hajoš, Ministarstvo za europske integracije
  • Istraživanje o odnosima s javnošću u državnoj upravi RH - Dražen Dretar, Grad Varaždin

Prezentacije se nalaze u obliku prikladnom za download:

 
 Linkovi prema drugom sadržaju
 
Modeli odnosa s javnošću - Ana Tkalac, Ekonomski fakultet Zagreb
 
Integrated Communications - Case Study Reuters - Marcus Ferar Reuters
 
Zašto su odnosi s javnošću u našim krajevima nerazvijeni i što nam je činiti? - Dejan Verčič, Pristop, Slovenija
 
Modeli istraživanja reputacije - PULS
 
Kako novinari u Hrvatskoj koriste Internet II - PULS
 
Obrazovanje za odnose s javnošću u Hrvatskoj - PR između znanosti i zanata - Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti Zagreb
 
Odnosi s javnošću u Vladi Nizozemske - Boris Hajoš, Ministarstvo za europske integracije
 
Istraživanje o odnosima s javnošću u državnoj upravi RH - Dražen Dretar, Grad Varaždin