Aktivnosti Udruge

Međunarodne aktivnosti

HUOJ surađuje s vodećim međunarodnim strukovnim udrugama poput IABC-a, IPRA-e, CERP-om, EACD-om, CIPR-om, Globalnim savezom za odnose s javnošću – svjetskom krovnom organizacijom nacionalnih PR udruga, te nacionalnim PR udrugama u regiji, gdje su brojni ugledni kolege članovi HUOJ-a nastupili kao predavači i sudionici okruglih stolova i sl.