Aktivnosti Udruge Grand PRix

11. GRAND PRIX - natječaj za dodjelu priznanja najboljim komunikacijskim projektima u 2017.

15.12.2017.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) raspisuje natječaj za 11. dodjelu nagrada Grand PRix, za najbolja ostvarenja u struci. Grand PRix HUOJ-a, izraz je priznanja kolegama za izvrsnost u osmišljavanju i provedbi projekata odnosa s javnošću, a posebno se dodjeljuju nagrade za: Komunikatora godine osobama iz javnog života koje su se tijekom prethodne godine istaknule u komunikaciji s javnošću te Pojedincima iz struke za doprinos razvoju struke.

Radovi se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

 • Grand PRix za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske
 • Grand PRix za odnose s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi
 • Grand PRix za odnose s javnošću u nevladinu sektoru
 • Grand PRix za odnose s javnošću za velika trgovačka društva
 • Grand PRix za odnose s javnošću za mala i srednja trgovačka društva
 • Grand PRix za društveno odgovorno poslovanjeGrand PRix za unutrašnju komunikaciju
 • Grand PRix za najbolju prilagodbu svjetske kampanje
 • Grand PRix za političku komunikaciju
 • Grand PRix za digitalnu komunikaciju
 • Grand PRix za organizaciju događanja
 • Grand PRix za komunikacijsku strategiju koja nije provedena
 • Grand PRix za sponzoriranu komunikaciju

Od 2016. dodjeljuje se priznanje za Najuspješniju agenciju Grand PRix onoj agenciji čiji je zbroj prosječnih ocjena (po kriterijima) svih njihovih prijavljenih projekata koji su ušli u finale najviši.

Stručni žiri ima od 15 članova, pri čemu su zastupljeni stručnjaci za odnose s javnošću zaposleni u: tvrtkama, agencijama za odnose s javnošću, visokoškolskim ustanovama koje izučavaju upravljanje komunikacijama, javnom i nevladinom sektoru. Svaki projekt ocjenjuje se prema svakome kriteriju definiranome Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Grand PRix.

Završni dan za primanje prijava je 31. siječanj 2018. do 20:00 sati.

S obzirom na uvedene novine u Pravilniku i Prijavnici molimo vas da s posebnom pažnjom proučite pravila, da navedete i pažljivo provjerite sve podatke te slijedite upute za prijavu i slanje materijala.

Vjerujemo da će ove godine Grand PRix brojem prijava ponovno obarati rekorde. Nagrada je vrijedno priznanje za vaš trud. Posebna vrijednost Grand PRix-a je razmjena iskustava i najboljih praksi u Hrvatskoj. Prijavom projekata i sudjelovanjem zajedno doprinosimo razvoju struke i otvorenosti rada Hrvatske udruge za odnose s javnošću u stručnoj i široj hrvatskoj javnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: grandprix@huoj.hr ili abarberic82@gmail.com.
Andreja Barberić
099/312-4341