Vijesti

Komunikacijska podrška Hrvatskoj udruzi za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)

23.09.2017.

Agencija Dialog komunikacije, uz operativnu pomoć studenata Fakulteta političkih znanosti pružit će komunikacijsku podršku Hrvatskoj udruzi za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) za provedbu njihove kampanje pod nazivom  „Nauči, primjeni, podijeli“.

Pružanje komunikacijske podrške rezultat je suradnje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge za odnose s javnošću, zahvaljujući kojoj se putem javnoga poziva odabiru dvije udruge koje dobivaju besplatnu potporu komunikacijskih stručnjaka.

Kampanjom „Nauči, primjeni, podijeli“ želi se potaknuti mlade diljem Republike Hrvatske na informiranje o odgovornom spolnom ponašanju, sa željom da usvojena znanja primjene, a potom i podijele sa svojim prijateljima, poznanicima i obiteljima. U fokusu kampanje jest mobilna aplikacija „Spolno zdravlje“ koja ima za cilj da što veći broj mladih preuzme aplikaciju, informira se i educira te poduzme odgovarajuće korake sukladno prepoznatim rizičnim faktorima ili indikacijama za očuvanje vlastitog i tuđeg spolnog i reproduktivnog zdravlja.