Aktivnosti Udruge Grand PRix

10. GRAND PRIX - natječaj za dodjelu priznanja najboljim komunikacijskim projektima u 2016.

19.12.2016.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) raspisuje natječaj za 10. dodjelu nagrada Grand PRix, za najbolja ostvarenja u struci.

Grand PRix HUOJ-a, izraz je priznanja kolegama za izvrsnost u osmišljavanju i provedbi projekata odnosa s javnošću, a posebno se dodjeljuju nagrade za:

 • Komunikatora godine osobama iz javnog života koje su se tijekom prethodne godine istaknule u komunikaciji s javnošću te
 • Pojedincima iz struke za doprinos razvoju struke.

Novost ovogodišnjeg Grand PRix-a je dodjela priznanja u četiri nove kategorije te ih je sada ukupno 13. Nove kategorije su: odnosi s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske, odnosi s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi, organizacija događanja, komunikacijske strategije i sponzorirana komunikacija.

Prijavljeni komunikacijski projekti moraju biti realizirani u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Radovi se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

 1. Grand PRix za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske
 2. Grand PRix za odnose s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi
 3. Grand PRix za odnose s javnošću u nevladinu sektoru
 4. Grand PRix za odnose s javnošću za velika trgovačka društva
 5. Grand PRix za odnose s javnošću za mala i srednja trgovačka društva
 6. Grand PRix za društveno odgovorno poslovanje
 7. Grand PRix za unutrašnju komunikaciju
 8. Grand PRix za najbolju prilagodbu svjetske kampanje
 9. Grand PRix za političku komunikaciju
 10. Grand PRix za digitalnu komunikaciju
 11. Grand PRix za organizaciju događanja
 12. Grand PRix za komunikacijsku strategiju
 13. Grand PRix za sponzoriranu komunikaciju

Uz navedene novine, od 2016.  dodjeljuje se  priznanje za Najuspješniju agenciju Grand PRix onoj agenciji čiji je zbroj prosječnih ocjena (po kriterijima) svih njihovih prijavljenih projekata koji su ušli u finale najviši.

Stručni žiri, od ove godine, sastoji se od 15 članova, pri čemu su zastupljeni stručnjaci za odnose s javnošću zaposleni u: tvrtkama, agencijama za odnose s javnošću, visokoškolskim ustanovama koje izučavaju upravljanje komunikacijama, javnom i nevladinom sektoru. Svaki projekt ocjenjuje se prema svakome kriteriju definiranome Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Grand PRix.

Završni dan za primanje prijava je 31. siječanj 2017. do 20:00 sati.

S obzirom na uvedene novine u Pravilniku i Prijavnici molimo vas da s posebnom pažnjom proučite pravila, da navedete i pažljivo provjerite sve podatke te slijedite upute za prijavu i slanje materijala.

Vjerujemo da će ove godine Grand PRix brojem prijava ponovno rušiti rekorde. Nagrada je vrijedno priznanje za vaš trud. Posebna vrijednost Grand PRix-a je razmjena iskustava i najboljih praksi u Hrvatskoj. Prijavom projekata i sudjelovanjem zajedno doprinosimo razvoju struke i otvorenosti rada Hrvatske udruge za odnose s javnošću u stručnoj i široj hrvatskoj javnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: grandprix@huoj.hr ili abarberic82@gmail.com .