Aktivnosti Udruge Grand PRix

6. Grand PRix - prijavljeni projekti - Grand PRix za najbolju prilagodbu globalne kampanje

25.03.2013. HUOJ

Projekti prijavljeni za Grand PRix za najbolju prilagodbu globalne kampanje:

1. Allianz Zagreb d.d., "Share the knowledge"

Allianz Grupa kao globalni partner paraolimpijskog pokreta, prije šest godina pokrenuo je aktivnosti za osvještavanje javnosti na temu paraolimpizma pod motom "Share the knowledge" (podijeli znanje). U želji da vrijednosti Allianz Grupe transferira i na hrvatsko tržište, Allianz Zagreb je 2011. godine započeo suradnju u vidu sponzorstva s hrvatskom krovnom organizacijom sportaša s invaliditetom - s Hrvatskim paraolimpijskim odborom - i pokrenuo lokalne aktivnosti pod motom "Share the knowledge" ("Podijeli znanje"). S ciljem da se paraolimpizam s temom "Share the knowledge" integrira u internu i eksternu komunikaciju te na taj način direktno doprinese razvoju hrvatskog društva Allianz se uz sponzorstvo HPO-a, priključio i projektu Paraolimpijski školski dan. Izazov se sastojao iz definiranja ciljnih skupina i aktivnosti koje će u duhu globalne kampanje "Share the knowledge" u najvećoj mjeri doprinijeti razvoju tolerancije i jednakosti u hrvatskom društvu.  Zato je odlučeno da će se Allianz fokusirati na komunikaciju s: 1. učenicima osnovnih škola - Paraolimpijski školski dan (PŠD), 2. djelatnicima - Allianzove sportske igre, - Motivacijski govori paraolimpijaca za prodajno osoblje, - Sudjelovanje djelatnika u PŠD-u , 3. sportskim novinarima - Paraolimpijska medijska radionica.

2. Dialog komunikacije d.o.o., za klijenta Adidas Croatia d.o.o., "All Originals Represent / Predstavi svoju ekipu"

Tvrtka adidas je za kategoriju adidas Originals u rujnu 2012. najavila komunikacijsku kampanju pod nazivom “All Originals Represent“, u kojoj su zaštitna lica bili globalni tinejdžerski pop fenomeni poput Nicki Minaj, Big Sean, 2NE1 te druga poznata adidasova lica kao što su modni dizajner Jeremy Scott i NBA zvijezda Derrick Rose. Ovom kampanjom adidas Originals je želio potaknuti mlade ljude da pokažu svoju individualnost i kreativni duh. Iako su neka od ovih imena primarnoj ciljanoj publici, mladima od 16 do 25, u Hrvatskoj bila poznata, zaključeno je da postoji ograničena mogućnost za korištenje globalne priče i alata u lokalnim okolnostima te da je potrebno lokalno osmisliti komunikaciju. Kreirati originalnu, lokalnu interaktivnu komunikaciju koja prati krovnu ideju globalne „All Originals Represent“ kampanje, ali je u potpunosti utemeljena na konceptu prilagođenom lokalnim okolnostima, s lokalnim zaštitnim licima i pričom. Odabrali su se optimalni komunikacijski alati kojima se ostvario željeni doseg i razina komunikacije s precizno određenom publikom, fanovima robne marke adidas Originals.

3. Millenium promocija d.o.o. Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

U sklopu globalnog pokreta „Let's do it! World cleanup 2012“ u Hrvatskoj je trebalo provesti kampanju „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ čiji je cilj bio okupljanje najvećeg broja volontera ikada u akciji čišćenja divljih odlagališta otpada. Akcija se odvijala u 94 zemlje diljem svijeta u razdoblju od 24. ožujka do 25. rujna, a u Hrvatskoj je akcija čišćenja bila predviđena za 21. travanj 2012. Inicijativu i organizaciju Akcije u Hrvatskoj je preuzela ekološka udruga Žmergo iz Opatije. Provedba akcije predviđena je kroz dvije faze: 1. Kartiranje/označavanje divljih odlagališta otpada (veljača/ožujak/travanj), Čišćenje kartiranih/označenih odlagališta otpada u kojem svatko može sudjelovati kao volonter (travanj). Strategija se temeljila na postavljanu Akcije kao društvenog događaja „par exellence“ na kojem je važno sudjelovati. Priključivanje što većeg broja poznatih osoba od premijera do osoba iz show businessa kao glasnogovornika akcije postavljeno je kao ključni faktor za uključivanje što većeg broja volontera i medija u događaj.