Aktivnosti Udruge Grand PRix

6. Grand PRix - prijavljeni projekti u kategoriji Interne komunikacije

20.03.2013. HUOJ

Predstavljamo projekte koji su prijavljeni za 6. Grand PRix u kategoriji Internih komunikacija:

1. HP – Hrvatska pošta d.d., Novi komunikacijski kanali i redizajn postojećih

Tijekom 2012. godine Ured za korporativne komunikacije HP-a u cilju još bolje i uspješnije interne komunikacije i dostupnosti informacija djelatnicima pokrenuo je niz aktivnosti – od redizajna internog časopisa za djelatnike, uvođenja nove perspektive u predstavljanju internih informacija pristupačnijih djelatniku do otvaranja novih komunikacijskih kanala (iphone aplikacija), razdvajanja internetskih stranica poduzeća na korisničke i korporativne, njihov redizajn i relaunch do pokretanja novog intraneta, preglednog i svima dostupnog telefonskog imenika te ukidanja papirnatog oblika internih radnih uputa i prelazak na digitalne platforme uz uvođenje intranetskog pristupa u gotovo sve poštanske urede. Ovako koncipiran pristup informacijama od jednake je važnosti i za djelatnike i za korisnike jer im se bolje i preglednije predstavljaju svi proizvodi i usluge poduzeća.

2. OTP banka Hrvatska d.d. u suradnji s Hauska i partner d.o.o., „Kuhamo vrijednosti“ - uključivanje zaposlenika u određivanje vrijednosti i korporativnog slogana OTP banke

U proljeće 2012. Uprava OTP banke je odlučila da nakon nekoliko godina preispita funkcionalnost dijelova korporativnog identiteta banke, poput vrijednosti, vizije, misije i korporativnog slogana kako bi korporativni identitet prilagodila sadašnjem korporativnom karakteru banke. Iz tih razloga je Uprava OTP banke, u suradnji s konzultantskom kućom Hauska & Partner, pokrenula projekt promjene dijelova korporativnog identiteta banke uz aktivno sudjelovanje zaposlenika banke. Polazeći od pretpostavke da su vrijednosti onaj dio korporativnog karaktera koji se mora odražavati u vrijednostima, stavovima i ponašanju zaposlenika te da ih organizacija ne može nametnuti zaposlenicima, bilo je iznimno važno u dijalog o vrijednostima uključiti što više ljudi. Vizija i misija banke razvijana je u krugu šireg menadžmenta. Suradnja Uprave i svih zaposlenika u razvoju vrijednosti i korporativnog slogana banke jedan je od rijetkih primjera u većim hrvatskim tvrtkama. Ključni elementi pristupa su bili: na otvoren način izravno dati svim zaposlenicima priliku da sudjeluju u definiranju vrijednosti banke i korporativnog slogana banke.

3. Dialog komunikacije d.o.o., „Trojke“

BBDO Grupa nastala je 1998. godine, kada je BBDO Zagreb odlučio pokrenuti prvu specijaliziranu medijsku agenciju u Hrvatskoj. Od tada do danas BBDO Grupa narasla je na šest specijalističkih agencija, koje zajedno pokrivaju cjeloviti spektar komunikacijskih usluga. „Trojke“ je jedinstveni projekt koji je omogućio sudjelovanje svim djelatnicima Grupe, od administrativnog osoblja, do starijih savjetnika i u kojem bi se natjecale raznolike komunikacijske ideje, od kojih bi najbolje dobile podršku za realizaciju, a njihovi autori i voditelji adekvatnu nagradu. Kako u Grupi djeluje šest specijalističkih agencija, ideja je bila da u svakom entitetu koji prijavljuje radove budu barem dva člana iz različitih agencija i najmanje ukupno tri člana grupe (od tuda i naziv projekta "Trojke"). Time se uvjetovala međuagencijska suradnja, ali bez previše limita koji bi ljude demotivirali za pokretanje akcije. Svaka ideja bila je dobrodošla – od prijedloga za unapređenje komunikacije na postojećim klijentima, preko ideja za provedbu komunikacije na klijentima koji nisu bili klijenti Grupe, do ideja za promociju Grupe ili poboljšanje uvjeta rada u Grupi.

4. VIPnet d.o.o., „vip team – elektronički interni časopis“

Vipnet njeguje i potiče otvorenu razmjenu informacija i kvalitetnu komunikaciju na svim razinama. Njezin cilj je stvaranje radnog ozračja u kojemu su prijedlozi i sugestije dobrodošli, a interna javnost pravodobno informirana o svim temama vezanim uz tvrtku i njihov posao. Elektronički interni časopis vip team važan je alat strategije internog komuniciranja unutar Vipneta. Cilj internog časopisa vip team je približiti proizvode i usluge zaposlenicima te zbližiti tvrtkine odjele i kolege na komunikacijski jednostavan i zanimljiv način. Časopis strogo poštuje i odražava tvrtkin imidž te korporativne i brand vrijednosti. Svaki broj treba biti stvoren na maštovit i kreativan način te sadržavati elemente zanimljive čitateljima. Časopis je dinamičan i sastoji se od brojnih animacija koje čitateljima daju mogućnost istraživanja sadržaja. Interni korporativni časopis dostupan je isključivo u elektroničkom obliku, na posebnoj internetskoj stranici kojoj pristup ima otprilike 1200 zaposlenika. Svi oni e-mailom dobivaju obavijest s linkom za pregled novog izdanja. Frekvencija izlaženja je 4 broja godišnje s mogućnošću izdavanja dodatnog, specijalnog broja u slučaju iznimno važnih događanja ili promjena za kompaniju.

5. Zagrebačka banka d.d., „Komunikacijski priručnik – Aktualnosti u poslovanju“

Kvalitetnom komunikacijom banka gradi i održava odnos povjerenja s klijentima i učinkovito upravlja reputacijom. Informiranost zaposlenika važno je za uspješnost banke – utječe na interno zadovoljstvo zaposlenika, jača osjećaj sigurnosti i pripadnosti banci te prenošenje vrijednosti Banke klijentima. Kao pomoć u komuniciranju s klijentima i podršku izgradnji i održavanju pozitivne reputacije Banke, Identitet i komuniciranje osmislio je priručnik Aktualnosti u poslovanju koji sadrži niz odgovara na pitanja o aktualnim tržišnim događajima koji utječu na poslovanje i reputaciju banke. Podršku izradi priručnika pružio je visoki menadžment banke.