Vijesti

Promjena datuma održavanja izvještajne Skupštine HUOJ-a

15.02.2013. HUOJ

Održavanje redovne izvještajne Skupštine HUOJ-a odgođeno je za ponedjeljak, 4. ožujka 2013. s početkom u 17 sati u velikoj dvorani HND-a, Perkovčeva 2 u Zagrebu, odlukom Upravnog odbora HUOJ-a, a zbog organizacijskih razloga.

U nastavku donosimo novi poziv:

 

U skladu s člankom 17., stavkom 10. Statuta i člankom 12., stavkom 2. Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a pozivam Vas na 

REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU HRVATSKE UDRUGE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 
koja će se održati u ponedjeljak 4. ožujka 2013., s početkom u 17:00 sati, u velikoj dvorani HND-a, Perkovčeva 2, u Zagrebu
 
Predviđen je sljedeći Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika Skupštine održane 20. rujna 2012. u Rovinju
2.      Izmjene Poslovnika o radu Skupštine
3.      Izmjene Statuta HUOJ-a
4.      Izvještaj o aktivnostima HUOJ-a u 2012. godini te financijski izvještaj za 2012. godinu
5.      Plan rada i aktivnosti HUOJ-a te financijski plan za 2013.godinu
 
Budući da se radi o iznimno važnim dokumentima i informacijama za našu Udrugu, molim Vas da iskoristite Vaše člansko pravo i obvezu te sudjelujete u radu Skupštine Udruge.
Ovime napominjemo da Član Udruge može glasovati na Skupštini i preko punomoćnika, koji će o svom statusu upozoriti glavnog tajnika Udruge te predsjedniku Verifikacijske komisije prije utvrđivanja skupštinskog kvoruma predati potpisanu punomoć.
 
Materijali za Skupštinu kao i obrazac za punomoć bit će poslani članstvu mailom kao i objavljeni na web stranicama Udruge 8 dana prije održavanja Skupštine.

S poštovanjem,

Aleksandra Kolarić,

predsjednica