Aktivnosti Udruge Istraživanja

Provedeno HUOJ-evo istraživanje o stanju struke odnosa s javnošću u Hrvatskoj - 2013.

09.04.2014. HUOJ, Ipsos Puls

Istraživanje koje je Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) provela među domaćim komunikacijskim stručnjacima u prosincu 2013., u suradnji s agencijom Ipsos Puls, pokazuje kako se u 2014. očekuje stabilizacija tržišta usluga odnosa s javnošću.

Čak 70 % stručnjaka za odnose s javnošću koji su sudjelovali u istraživanju očekuje u 2014. iste komunikacijske budžete kao i u 2013., dok samo 17 % očekuje pad. Sličan, ali ipak malo manje optimističan trend primjetan je kod procjene broja zaposlenih na poslovima odnosa s javnošću, gdje 58 % ispitanih ne očekuje promjene broja zaposlenih u svojoj organizaciji, a 28 % njih očekuje smanjenje broja zaposlenih.

Izgradnja i održavanje reputacije struke glavni je izazov koji predstoji odnosima s javnošću u narednom periodu. Tako smatra gotovo polovica ispitanika (49 %), koji uz jačanje ugleda izazov vide i u strateškom planiranju komunikacija (47 %), kao i u sve većoj važnosti digitalnog komuniciranja i društvenih mreža (39 %).

Što se alata i programa odnosa s javnošću tiče, odnosi s medijima tradicionalno prednjače kao najzastupljenija aktivnosti  za 79 % ispitanika. Slijedi strateško planiranje (54 %) te krizno (51 %) odnosno digitalno komuniciranje (51 %). Relativno visoka zastupljenost digitalnog komuniciranja jasno ukazuje da su stručnjaci za odnose s javnošću u dobroj mjeri prepoznali i prigrlili digitalni prostor kao neizostavni kanal komunikacije.  

Kada je riječ o aktualnom stanju struke, komunikacijski stručnjaci su pokazali podijeljena mišljenja. Najveći dio ispitanika (47 %) smatra da struka ipak napreduje, 42 % da stagnira, dok 12 % ispitanika smatra da struka nazaduje.

S druge pak strane, da se po pitanju razvoja i brige o struci odnosa s javnošću ipak planski radi svjedoči i činjenica da gotovo polovica ispitanih (49 %) prepoznaje značajan napredak i veću aktivnost HUOJ-a u odnosu na prethodna razdoblja. Gotovo četvrtina (24 %) smatra da je stanje jednako, a svega 5 % ispitanih misli da je prije bilo bolje.

Žene i dalje čine veliku većinu zaposlenih u odnosima s javnošću (72 %), a zanimljiv je podatak i da je čak 86 % zaposlenih u struci visokoobrazovano. Svega 15 % djelatnika čine oni mlađi od 30 godina, dok nešto manje od polovice komunikacijskih stručnjaka (45 %) dolazi iz redova novinara. Nešto više od trećine ispitanika (37 %) zaposleno je u javnom sektoru, nakon čega slijede poduzeća (26 %), odnosno agencije za odnose s javnošću sa svakim petim zaposlenim (20 %). Čak 42 % djelatnika samostalno obavlja poslove odnosa s javnošću, dok gotovo polovica zaposlenih (48%) uz odnose s javnošću često obavlja i druge poslove.

Istraživanje o stanju i reputaciji struke odnosa s javnošću provedeno je putem on-line ankete u prosincu 2013. godine na uzorku od 156 komunikacijskih stručnjaka zaposlenih u tvrtkama, agencijama za odnose s javnošću, javnim poduzećima te javnoj upravi. Dio je to velikog reputacijskog istraživanja kojeg će HUOJ, između ostalog, provesti i među novinarima, studentima komunikacijskih usmjerenja i domaćim gospodarstvenicima.