Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

Program 15. konferencije HUOJ-a "Reputacija - S druge strane zrcala"

13.05.2014. HUOJ

Pogledajte program 15. konferencije HUOJ-a i prijavite se za sudjelovanje na konferenciji ovdje.