Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

Program 13.konferencije HUOJ-a "Suočite se s krizom"

10.09.2012. HUOJ

Ovdje pogledajte Program 13.konferencije HUOJ-a  koja će se održati 20.rujna 2012. u Rovinju

Zahvaljujemo sponzorima i donatorima.