Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

[PR 2020] prof. dr. sc. Dejan Verčič: „CRO PR 2013 u čistilištu: idemo li gore ili dolje?“

29.08.2013. HUOJ

Prof. dr. sc. Dejan Verčič na PR 2020 održat će predavanje na temu "CRO PR 2013 u čistilištu: idemo li gore ili dolje?“ .

Dr. Verčič je redovni profesor na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani gdje predaje odnose s javnošću i komunikacijski menadžment te je ujedno i predavač na Sveučilištu u Luganu u Švicarskoj gdje predaje interno komuniciranje. Doktorirao je na London School of Economics and Political Science (LSE). Od 1991. do 1993. godine predvodio je osnivanje Slovenske novinske agencije (STA) i bio njezin prvi direktor. Osnovao je i vodio više tvrtki, među kojima i najveću slovensku komunikacijsku agenciju Pristop.

Objavio je 14 knjiga i više od 300 članaka, književnih poglavlja i referata. Za knjigu The Global Public Relations Handbook (Routledge, New York, 2003, prošireno izdanje 2009) primio je nagradu američke udruge komunikologa (NCA). Predsjedavao je istraživačkom odboru Međunarodnog udruženja poslovnih komunikatora (IABC) i Europskom udruženju za obrazovanje i istraživanje odnosa s javnošću (EUPRERA). Primio je brojne strukovne nagrade Slovenske udruge za odnose s javnošću, a Britanska udruga za odnose s javnošću (CIPR) dodijelila mu je priznanje za posebna dostignuća u području međunarodnih odnosa s javnošću - The Alan Campbell-Johnson Medal.

Dr. Verčič je u akademskoj godini 2013./2014. Fulbrightov stipendist te će tijekom ljetnog semestra gostovati na San Diego State University u SAD-u.

 

Prijave za PR 2020 zaprimaju se putem Facebook aplikacije ili HUOJ weba. Program možete preuzeti ovdje.